BioStock: Aptahems vd om företrädesemissionen inför kliniska studier

Aptahem meddelade nyligen att bolaget avser att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som kan tillföra bolaget cirka 61,8 Mkr före emissionskostnader. Företrädesemissionen avses primärt användas till GMP-tillverkning av substans, genomförande av en fas Ia-sepsisstudie i friska frivilliga samt genomförande av en fas Ib-studie. För BioStock berättar vd Mikael Lindstam mer.

Läs hela intervjun med Mikael Lindstam på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/08/aptahems-vd-om-foretradesemissionen-infor-kliniska-studier/

 Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se