BioStock: Emission ska ta Simris Group till första licensavtalet

Under 2022 inledde Simris Group en satsning som ska göra bolaget till ett lönsamt biofarmabolag. Fokus ligger nu på att tillvarata bolagets potential inom den växande marknaden antibody-drug conjugates för behandling av cancer. För att ta nästa steg i satsningen genomför man nu en fullt säkerställd företrädesemission om 24,4 Mkr som i kombination med en riktad emission ger bolaget möjlighet att ta in 51 Mkr. Teckningen pågår till den 16 augusti.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2023/08/emission-ska-ta-simris-group-till-forsta-licensavtalet/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se