Simris Alg beslutar om nyemission om 215 tkr till L’Officiel Fund

Simris Alg genomför en tredje riktad nyemission om 215 499 kronor till L’Officiel Fund. Nyemissionen genomförs för att reglera ett tidigare avrop från juli 2018 enligt villkoren i det finansieringsavtal som tecknades med fonden i mars 2018.

Nyemissionen avser 26 676 aktier serie B och innebär en ökning av aktiekapitalet med 2 318 kronor. Aktierna emitteras till en teckningskurs på ca. 8,08 kr, motsvarande 90 procent av genomsnittlig slutkurs under prissättningsperioden om 15 handelsdagar räknat från 8 juli 2018. Nyemissionen till L’Officiel Fund kommer genomföras med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, i enlighet med föregående årsstämmans bemyndigande till styrelsen. Styrelsens motivering för att utnyttja bemyndigandet är att nyemissionen bidrar till att stärka bolagets kassa till en fördelaktig kurs.

Nyemissionen genomförs för att reglera ett tidigare avrop från juli 2018. Ledningen för Simris Alg avser i nuläget inte att genomföra ytterligare avrop enligt finansieringsavtalet med L’Officiel Fund, och verkar aktivt för att säkerställa likviditeten och fortsatt finansiera verksamheten till så förmånliga villkor som möjligt, i syfte att gynna aktieägarnas långsiktiga intressen.

L’Officiel Fund är ett samarbete mellan Global Emerging Markets (GEM) Group och Jalou Media Group, utgivare av det ikoniska internationella modemagasinet L’Officiel. Fonden lanserades i december 2017 med syfte att stötta globala och nya lyxvarumärken med kapital och marknadsföring. Fonden stödjer Simris Alg genom ett treårigt finansieringsavtal och marknadsföring på USA-marknaden.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 16 april 2019 kl. 19:18 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.