Simris Alg tidigarelägger delårsrapport för kvartal 1

Simris Alg meddelar härmed att publiceringen av bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022, perioden 1 januari – 31 mars 2022, kommer att tidigareläggas till den 22 april 2022 istället för 7 maj 2022 som tidigare har angivits i Bolagets finansiella kalender. Anledningen till tidigareläggandet av delårsrapporten är att informationen ska finnas tillgänlig under teckningsperioden för bolagets beslutade företrädesemission.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Steven Schapera, Styrelseordförande Simris Alg AB
Tel: +44 791 771 5533, email: steven@simris.com

Om Simris Alg
Simris Alg är ett banbrytande bioteknikföretag hängivet åt den enorma potentialen hos mikroalger för upptäckt och produktion av högvärdiga bioaktiva substanser och alternativ till ohållbara marina ingredienser. Vi är engagerade i forskning, utveckling och produktion av bioaktiva substanser från mikroalger, för nutraceutiska, kosmetiska och farmaceutiska tillämpningar.  Vår teknologi ger tillgång till bioaktiva ämnen med nya funktioner, samtidigt som den ersätter ohållbara råvaror från hotade marina arter och ekosystem.

Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50 och epost ca@mangold.se.