Styrelseledamöter, ledning och större ägare tecknar aktier i Simris Alg genom inlösen av teckningsoptioner TO3B

Inlösenperiod pågår för de teckningsoptioner av serie 2020/1 (TO3B) som gavs ut i samband med den företrädesemisson av units som Simris Alg AB (publ) genomförde i juli 2020. Flera större aktieägare samt de personer i styrelse och ledning som tecknade units i företrädesemissionen kommer att teckna nya aktier genom inlösen av sina teckningsoptioner.

  • Större aktieägare Steven Schapera (genom bolag) avser att nyttja samtliga av sina teckningsoptioner motsvarande 960 000 st aktier
  • Större aktieägare Sven Jönsson och Annika Andebark (privat och genom bolag) avser att nyttja samtliga av sina teckningsoptioner motsvarande 550 692 st aktier
  • Större aktieägare Bengt Johansson avser att nyttja samtliga av sina teckningsoptioner motsvarande 400 000 st aktier
  • Större aktieägare, styrelseledamot och VD Fredrika Gullfot avser att nyttja samtliga av sina teckningsoptioner motsvarande 75 000 st aktier
  • Styrelseledamot Magnus Högström avser att nyttja samtliga av sina teckningsoptioner motsvarande 153 328 st aktier
  • Ledningsrepresentant och CMO Daphne Jaeschke avser nyttja samtliga av sina teckningsoptioner motsvarande 3 706 st aktier

Inlösenperioden för tecknngsoptionerna av serie 2020/1 (TO3B) inleddes den 2 oktober 2020 och pågår fram till och med den 16 oktober 2020. Sista dag för handel med TO3 är den 14 oktober 2020. Innehavare av teckningsoptioner TO3B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i Simris Alg för 0,59 SEK per aktie. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns i det prospekt som publicerades den 18 juni 2020, i samband med den företrädesemission av units som offentliggjordes den 12 juni 2020. Prospektet finns på https://simrisalg.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/#prospekt.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Malmö är legal rådgivare till Simris Alg kring teckningsoptionerna.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: emissioner@mangold.se

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som utvecklar bioaktiva ämnen från odlade alger. Bolaget har som mål och affärsidé att rädda hotade marina livsmiljöer genom att tillverka råvaror från odlade mikroalger, istället för från fisk och andra havslevande djur. Simris Alg grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling i Hammenhög på Österlen. Simris Algs första produkter säljs under det egna konsumentvarumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50 och epost ca@mangold.se.