BioStock: KOL ser fördelar med Stayble Therapeutics behandling

Stayble Therapeutics vision är att ge en varaktig smärtlindring och ökad funktion hos patienter med kronisk diskrelaterad ryggsmärta. BioStock kontaktade dr Douglas Beall, Key Opinion Leader och medlem i Staybles vetenskapliga råd, för att få veta mer om behovet av nya behandlingsalternativ för dessa patienter, särskilt i USA.

Läs hela intervjun på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/05/kol-ser-fordelar-med-stayble-therapeutics-behandling/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/