BioStock: Sprint Bioscience stärker kassan med företrädesemission och konvertibel

Huddingebaserade Sprint Bioscience meddelade under onsdagsmorgonen att man ämnar genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 65 Mkr för att finansiera existerande såväl som nya prekliniska utvecklingsprojekt. Inför emissionen har bolaget ingått avtal om ett konvertibellån om ytterligare 10 Mkr med en av bolagets större ägare. Via konvertibel och företrädesemissionen tillförs bolaget totalt 75 Mkr före emissionskostnader. BioStock kontaktade bolagets vd Erik Kinnman för att få veta mer.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/06/sprint-bioscience-starker-kassan-med-foretradesemission-och-konvertibel/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se