Bokslutskommuniké 2019 Bublar Group

Stora förutsättningar för tillväxt

– Det har varit ett spännande år med förvärv, flera nya stora kunder och fortsatt utveckling av våra egna plattformar. Vi har satt fokus på utveckling inom områdena Work, Shop & Play, tre segment där vi ser att XR-teknologin först får genomslag. Det finns också möjligheter att dra fördel av vår upparbetade position till att fortsätta utveckla skalbara produkter och lösningar. Baserat på den egenutvecklade teknologin för platsbaserade mobilspel, s k real-world games, utvecklas och förbereds nu mobilspelen Otherworld Heroes och Hello Kitty AR: Kawaii World för lansering, säger Maria A Grimaldi VD Bublar Group,

Läs hela VD ordet nedan
Läs hela rapporten här https://bublar.com/investor-relations/financial-reports/

Helår, 1 januari –31 december 2019

 • Nettoomsättningen ökade till 17,1 (3,5) Mkr
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -31,1 (-19,9) Mkr. Kostnad 
  för utveckling av spel och spelplattform uppgick till drygt 21 Mkr.
 • Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -45,7 (-24,7) Mkr, varav
  avskrivningar på goodwill uppgår 11,3 Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -45,7(-24,8) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,92 (-0,63) kr
 • Likvida medel i koncernen uppgick i slutet av perioden till 37,2 (20,3) Mkr.

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2019

 • Nettoomsättningen ökade till 5,3 (3,1) Mkr
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -8,9 (-6,9) Mkr. Kostnad
  för utveckling av spel och spelplattform uppgick till ca 5 Mkr.
 • Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -13,0 (-9,7) Mkr,
  varav goodwill uppgår till 3,2 Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -13,0 (-9,7) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,25) kr

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 • Bublar genomförde en riktad nyemission om ca 40 Mkr i syfte att säkerställa resurser för att
  öka satsningen på bolagets B2B-lösningar samt utvecklings- och marknadsföringsresurser.
 • Bublars aktie noterades på Nasdaq First North Growth Market den 11 november 2019.
  Den var tidigare noterad på NGM Nordic MTF.
 • Bolaget fick ett antal strategiska ordrar från bland annat Saab, Kalmar (Cargotech Sweden) och Kungliga Operan.
 • 3D- och AR-visningar på Sayducks plattform ökade med 55 procent, till drygt 1,6 miljoner visningar,
  under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Förhandsregistrering av mobilspelet Hello Kitty AR: Kawaii World startade. Hello Kitty fans och spelare kan registrera sig för det platsbaserade mobilspelet som kommer att lanseras under 2020.

Viktiga händelser efter fjärde kvartalet

 • Bublar fick en order på en mjukvarulösning som en del i en digital applikation till ett värde av ca 2 Mkr.
  G
  oodbye Kansas är motpart till kunden som är ett internationellt detaljhandelsföretag. Syftet är att skapa en
  helt ny form av visualisering och interaktiv planering i butiken där kunden kan bli sin egen inredningsarkitekt.

   
 • Andra betatestet för Otherworld Heroes öppnades i mitten av februari inför kommande lansering under 2020. Spelet är världens första kartbaserade MMORPG för IOS och Android.
   
 • Verksamheten i Asien expanderar och ett nytt säljkontor öppnar i Singapore i februari.
  Syftet är att serva och bredda kundbasen.

   

Verkställande direktörens kommentar

Stora förutsättningar för tillväxt

Det har varit ett spännande år med förvärv, flera nya stora kunder och fortsatt utveckling av våra egna plattformar. Vi har satt fokus på utveckling inom områdena Work, Shop & Play, tre segment där vi ser att XR-teknologin först får genomslag. Det finns också möjligheter att dra fördel av vår upparbetade position till att fortsätta utveckla skalbara produkter och lösningar. 

Inom området Work, jobbar vi med flera stora bolag som nu implementerar XR-teknologi i sin verksamhet. Här är fokus främst på att skapa digitala virtual reality-världar där medarbetarna med hjälp av VR-headset och handkontroller kan simulera och öva på arbetsmoment i digitala miljöer. Det är fantastiskt att se hur bra tekniken nu blivit och hur våra team kan bygga och skapa simulerade miljöer som i stort sett är identiska med verkligheten. Vår Virtual Training-plattform utgör fundamentet för tillämpningarna. Vi har under året vunnit ett antal upphandlingar för bland annat SJ, norska Vy, Electrolux, SAAB, Kalmar/Cargotec samt ett globalt ramavtal med Scania.

Ökade licensintäkter
För att stärka närvaron inom det andra tillväxtområdet, Shop, förvärvade vi i somras det finska bolaget Sayduck som med en SaaS-tjänst kommer kunna revolutionera e-handeln genom att produktvisualisera i 3D och AR. Tjänsten ger slutkunderna möjlighet att se, testa och placera ut produkter digitalt i sin hemmiljö. För e-handlarna är fördelarna uppenbara då konsumenterna får en väsentligt bättre produktvisualisering vilket minskar risken för felköp och kostsamma returer för handeln. Licensintäkterna har ökat under andra halvåret jämfört med första, vilket visar att vi har lämnat startfasen och kan växa snabbt när efterfrågan och marknad mognar.

Spellanseringar under 2020
Målen är högt satta för 2020. Baserat på den egenutvecklade teknologin för platsbaserade mobilspel, s k real-world games, utvecklas och förbereds nu mobilspelen Otherworld Heroes och Hello Kitty: AR Kawaii World för lansering, vilka utvecklas inom segmentet Play.

Två stora spelproduktionerna pågår parallellt där vi valt att kostnadsföra utvecklingen direkt på resultat-räkningen. För att öka möjligheten till framgång finns ett nära samarbete med både Google Maps och med Amazon Game Tech i utvecklingen och för infrastrukturen av Hello Kitty: AR Kawaii World. Förutom potentiella intäkter från spelen får vi genom lanseringarna också ett skyltfönster för vår plattform, teknologi och know-how inom denna växande spelgenre vilket ger förutsättningar för fler intressanta avtal med spelbolag och varumärken.

Produkterbjudande och skalbarhet
Med de över hundra olika XR-projekt som våra bolag utvecklat och levererat, har Bublar Group byggt ett starkt strukturkapital i form av kompetens, kod och moduler inom XR-teknologin. Konsultverksamheten är värdefull för att säkerställa att produktutvecklingen sker nära kunderna.

Fokus för 2020 blir nu att successivt utveckla verksamheten mot produkter och erbjudanden som möjliggör att vi kan växa snabbare med licensintäkter, samarbetspartners och skalbarhet i fokus.

Klara för ytterligare tillväxt
Bublar Group expanderar. Nettoomsättningen i koncernen har ökat från ca 3,5 Mkr 2018 till 17 Mkr under 2019. En noterad aktie på Nasdaq First North Growth Market underlättar också möjligheten till ytterligare intressanta förvärv.

Det är just nu högt tryck och tempo på verksam-heterna i Stockholm, Helsingfors och i Manila. I början av 2020 öppnar vi ett säljkontor i Singapore för att kunna växa och möta den allt större efterfrågan även på den asiatiska marknaden.

Våra medarbetare har bidragit starkt till vår position idag och jag vill lyfta deras insats. Vi har ambitionen att växa och med det följer också behov av fler duktiga medarbetare. En utmaning är att vi behöver rekrytera fler kvinnor. Jag tror på mixade team med olika bakgrund och kompetenser.

Jag ser fram emot ett händelserikt och mycket spännande 2020 där Bublar Group med hjälp av XR-teknologin kommer förändra hur vi arbetar, lär oss, handlar och spelar.

Maria A Grimaldi
VD Bublar Group AB

 

Viktig information
Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 18 februari 2020 kl 08.30 CET.

För med information kontakta:
Maria A Grimaldi, VD Bublar Group: maria.grimaldi@bublar.com Telefon: 070-828 38 34
Anders Lindell, CFO Bublar Group: anders.lindell@bublar.com    Telefon: 070-841 83 14

Bublar Group
Bublar Group AB (publ) är nordens ledande noterade XR-teknologibolag specialiserat inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Företaget erbjuder XR-lösningar inom E-commerce, Entertainment, Training and Manufacturing. I företaget ingår dotterbolagen Vobling, Sayduck och Virtual Brains. Bublar har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

In essence, Bublar Group will change the game. We change how we Work, Shop, and Play.

Bolagets aktie (BUBL) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se tel. 08-503 000 50

Bublar Group AB (publ)     Kungstensgatan 18 113 57 Stockholm    Telefon 08 559 251 20  www.bublar.com