Bokslutskommuniké Creaspac AB 2021

Delårsperiod 1 januari – 31 december 2021

  • Resultat i kronor per aktie uppgick till -0,77 (0) för hela perioden
  • Resultatet för hela perioden uppgick till SEK -10 (0) mn
  • Likvida medel uppgick den 31 december till SEK 2 459 (0) mn
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021

 

 

Delårsperiod 1 oktober – 31 december 2021

  • Resultat i kronor per aktie uppgick till -0,06 (0) för perioden
  • Resultatet för kvartalet uppgick till SEK -2 (0) mn

 

Ekonomisk utveckling i sammandrag

Okt-dec Jan-dec
SEK mn 2021 2021
Rörelseintäkter 0 0
Rörelseresultat -2 -10
Resultat efter skatt -2 -10
Medel insatt på spärrkonto 0 2 232
Likvida medel (exklusive medel på spärrkonto) UB, SEK mn 227
Eget kapital per aktie, kronor 98

 

Frågor besvaras av John Hedberg, telefon 08-412 011 00 eller 070-629 2337.

Informationen lämnades för publicering den 22 februari 2022, kl 08.30.