Børge Leknes har anställts som ny CEO för Hudya AB

Børge Leknes anställs för att leda verksamheten som skal leverera nästa generations integrerade försäkringstjänster i Norden, där huvudfokus i den första fasen är den norska marknaden. Koncernen har ingått partneravtal med nordiska partners som underlättar en nordisk expansion av verksamheten när tiden är rätt. Børge Leknes tillträder sin tjänst från och med den 26 oktober.

Jag är mycket nöjd med att Børge Leknes, med sina 22 års försäkringserfarenhet från bland annat Storebrand och If, har tackat ja till att bli vår nya CEO“, säger Ole Morten Settevik, styrelseordförande i Hudya AB. “Vi positionerar oss nu för ett starkt fokus på försäkringstjänster i tiden som kommer, och det med hjälp av en digital försäkringsplattform och partnerbaserad distribution“, fortsätter han.

”På styrelsens vägnar vill jag tacka Mats Wennberg, som har fungerat som koncernens tillfälliga CEO i en mycket krävande övergångsfas. Wennberg har guidat oss säkert genom denna period och har bidragit till att det nu är redo för en omstart av Hudya ABs operativa verksamhet, nu helt inom försäkringstjänster baserad på teknologi och partnersamarbete”, avslutar Ole Morten Settevik.

Nyutnämnd CEO för Hudya AB, Børge Leknes uttalar: ”Jag ser verkligen fram emot att leda denna satsningen där teknik och distribution av försäkringstjänster via partners står i centrum. Vi är en digital Managing General Agent (MGA), redo att disrupta den traditionella partnerdistributionsmodellen. Vi är Digitala Pionjärer, datadrivna och flexibla med ett komplett utbud av försäkringsprodukter. Koncernens teknik och strategi låser upp det verkliga värdet på våra partners kundbas och ökar deras avkastning”, avslutar Børge Leknes.

Denna information är sådan som Hudya är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-26 08:45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ole Morten Settevik, styrelseordförande för Hudya AB

Tel: +47 907 53 840

E-mail: ir@hudya.se

Om Hudya

Hudya AB är ett innovativt, skandinaviskt företag. Hudya er et bolag där teknik och distribution av försäkringstjänster via partners står i centrum.  Hudya AB är sedan den 14 februari 2020 noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet HUDYA.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se.

Ytterligare information avseende bolaget finns på hudyagroup.com.