Bygghemma Group

Bygghemma Group

Pris per aktie
45-50 SEK
Minsta investering
- SEK
Pre money value
4 850 – 5 350 MSEK
Bransch
Detaljhandel
Lista
Nasdaq OMX Stockholm
Emissionsvolym
MSEK
Teckningsperiod
15 mar - 23 mar
Första handelsdag
27 mar
Teckningsåtagande
-
Garantiåtagande

Bakgrund

Bygghemma Group är den ledande onlinebaserade återförsäljaren av hemförbättringsprodukter till konsumenter i Norden[2]. Bolaget erbjuder sina kunder ett brett[3] produktsortiment till attraktiva priser med bekväm hemleverans. Försäljningen sker främst online och de flesta beställningarna levereras direkt från leverantör till slutkund.

Under 2015-2017 växte nettoomsättningen med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 44 procent, och den justerade EBITA-marginalen ökade från 2,5 procent 2015 till 5,0 procent 2017. Under 2017 redovisade Bygghemma Group en nettoomsättning på 4,0 miljarder SEK och en justerad EBITA om 197,0 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 5,0 procent. Nettoomsättningen proforma för 2017, vilken inkluderar förvärv genomförda under 2017, uppgick till 4,4 miljarder SEK.

Den totala nordiska marknaden för hemförbättringsprodukter, vilket innefattar DIY (Do-It-Yourself) och heminredning, värderades till cirka 230 miljarder SEK under 2016[4]. Samtidigt som den totala marknaden för hemförbättringsprodukter är relativt stabil präglas den av en ökad onlineförsäljning. Onlinepenetrationen inom hemförbättringsprodukter är låg jämfört med andra populära detaljhandelskategorier såsom hemelektronik, kläder och vitvaror.

Bygghemma Groups verksamhet består av två segment: DIY och heminredning. De två segmenten följer liknande affärsmodeller och strategier, operationella aktiviteter, leverantörskontrakt samt finansiella profiler. Därutöver genererar segmenten operationella synergier som ökar effektiviteten i verksamheten genom effektiva försäljningsorganisationer, gemensamma produktkategorier och gemensam logistisk organisation, utbyte av best practice samt IT och system, gemensamma betalningslösningar och möjligheter att analysera data i en växande kundbas.

Som ett resultat av leveransmodellen, där en stor del av beställningarna levereras direkt från leverantör till slutkund samt att heminredningssegmentet primärt lagerhåller populära artiklar med snabb lageromsättningshastighet, kan Bygghemma Group hålla låga lagernivåer. Detta ger potential för en stark omvandling av EBITDA till operativt kassaflöde och Bolaget har haft en kassagenerering på över 100 procent mellan 2015 och 2017.

Bygghemma Group anser att Bolaget har ett antal betydande styrkor och konkurrensfördelar som gör att Bolaget kan realisera sin strategi och uppnå sina finansiella mål:

  •  Inriktning på en stor och attraktiv nordisk marknad som genomgår digitalisering;
  •  Tydlig onlineledare på en fragmenterad nordisk hemförbättringsmarknad;
  •  En beprövad och vinnande modell för att skapa kategoridominans;
  •  Attraktiv finansiell profil kombinerat med lönsam tillväxt, skalfördelar och stark kassagenerering; och
  •  En välmeriterad ledningsgrupp med omfattande erfarenhet.

Sedan starten 2006 har Bygghemma Group utökat sitt produktsortiment, gjort betydande operationella investeringar och breddat sin geografiska närvaro i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Per den 1 januari 2018 kompletteras Bolagets webbutiker av 72 showrooms, kundtjänst och säljare. Bolagets huvudkontor ligger i Malmö (Sverige) och Koncernen hade under 2017 i medeltal 812 anställda.

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.