FluoGuide

FluoGuide

Pris per aktie
14,85 DKK
Minsta investering
3737 DKK
Pre money value
19,8 MDKK
Bransch
Medicin
Lista
Spotlight
Emissionsvolym
15,9 MDKK
Teckningsperiod
1 apr - 15 apr
Första handelsdag
7 maj
Teckningsåtagande
62%
Garantiåtagande

Bakgrund

FluoGuide utvecklar initialt FG001 mot glioblastom (hjärntumör), vilket är en cancerindikation med koncentrerad patientgrupp som har stort behov av förbättrad behandling. Avsikten är att i framtiden utveckla produkter för användning i ytterligare solida cancerindikationer.

FluoGuide har för avsikt att genomföra en proof-of-concept fas I/IIa-studie med FG001 där de första resultaten beräknas vara tillgängliga under inledningen av 2020 och därefter inleda compassionate use sales (försäljning av produkter för användning av humanitära skäl). Efter slutförd fas I/IIa-studie behövs en fas IIb/III-studie för att få marknadsgodkännande och FluoGuide har avsikt att genomföra denna tillsammans med en kommersiell partner.

Med anledning av att FG001 inte har någon terapeutisk verkan är fas IIb/III-studien betydligt enklare än motsvarande studie för en läkemedelskandidat och färre patienter behövs. Detta betyder att vägen till marknad är kortare och mindre kostsam. Den första marknadslanseringen bedöms ske redan under 2022

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.