Idag inleds handeln i FluoGuide A/S aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market

Idag, den 7 maj 2019, inleds handeln i FluoGuide A/S (”FluoGuide”) aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut åt bolaget i samband med noteringen och den övertecknade emission av units som bolaget genomförde i april 2019. Markets & Corporate Law har agerat legal rådgivare.

Aktierna och teckningsoptionerna handlas fr.o.m. idag i danska kronor (DKK) på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under tickern ”FLUO” och ISIN-kod DK0061123312 och teckningsoptionerna handlas under tickern ”FLUO TO1” och ISIN-kod DK0061138773.

Noteringen på Spotlight Stock Market har föregåtts av en emission av units som tillfört bolaget initialt cirka 15,9 MDKK före emissionskostnader. Emissionen tecknades till totalt cirka 38,9 MDKK, motsvarande en total teckningsgrad om cirka 244 procent. Totalt tillfördes FluoGuide cirka 1 500 nya aktieägare varav bl.a. en första institutionell investerare, som har blivit aktieägare med ett långsiktigt intresse.

För ytterligare frågor med anledning av nyemissionen eller noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.