Raketech

Raketech

Pris per aktie
26-34 SEK
Minsta investering
- SEK
Pre money value
639–835 MSEK
Bransch
Online affiliate
Lista
First North
Emissionsvolym
MSEK
Teckningsperiod
19 jun - 27 jun
Första handelsdag
29 jun
Teckningsåtagande
-
Garantiåtagande

Bakgrund

Raketech är en marknadsföringsaktör vars primära verksamhet går ut på att genom sina onlineprodukter guida och influera sport- och spelintresserade användare på iGamingmarknaden till de bästa speltjänsterna. Genom att tillhandahålla produkter med högkvalitativt och aktuellt innehåll ökar Koncernen användares medvetenhet om olika speloperatörers och andra annonsörers erbjudanden för att därigenom underlätta användares val av sluttjänst. Raketech attraherar en bred publik genom olika typer av onlineprodukter via webbläsare och applikationer. Under 2017 hänvisade Koncernen cirka 67 000 NDCs till sina partners, hade nästan 28 miljoner besök på sin största produkt sett till antal besök, TVmatchen.nu och sammantaget hade Bolagets TV-guider 94 miljoner sidvisningar under året.

Raketech grundades 2010 med fokus på affiliateverksamhet för primärt onlinepoker på den svenska marknaden. Koncernen har sedan dess utvecklats till att även fokusera på onlinekasino, onlinesportbetting och mediaprodukter, och har expanderat sitt produkterbjudande till hela den nordiska marknaden. Bolaget har haft en kontinuerlig tillväxt i intäkter både organiskt och genom förvärv, och har varit lönsamt varje år sedan start. Under räkenskapsåret 2017 hade Bolaget intäkter på cirka 17,1 miljoner EUR.

Styrelsen och Raketechs ledande befattningshavare anser, tillsammans med de Säljande Aktieägarna (innefattande befintliga och tidigare styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare i Bolaget) att det nu är en lämplig tidpunkt att bredda Bolagets aktieägarbas och ansöka om notering på Nasdaq First North Premier. Erbjudandet och noteringen kommer att främja Bolagets fortsatta tillväxt, ge Raketech tillgång till kapitalmarknaderna och etablera en diversifierad bas av nya svenska och internationella aktieägare. Raketech bedömer också att noteringen på Nasdaq First North Premier kommer att öka kännedomen om Bolaget bland kunder och potentiella medarbetare.

Raketechs styrelse avser att, i enlighet med ett bemyndigande i bolagsordningen, besluta om nyemission av aktier och Erbjudandet omfattar både befintliga aktier och nyemitterade aktier i Bolaget. Raketech beräknas tillföras ungefär 400 miljoner kronor, före emissionskostnader om ungefär 35 miljoner kronor vilka ska betalas av Bolaget i samband med Erbjudandet. Raketech förväntar sig därmed erhålla en nettolikvid om ungefär 365 miljoner kronor. Raketech avser att i första hand (upp till cirka 30 miljoner EUR) använda nettolikviden för att optimera den befintliga kapitalstrukturen, genom att delvis refinansiera en befintlig lånefacilitet, i andra hand (upp till cirka 4,1 miljoner EUR) för att erlägga tilläggsköpeskillingar för gjorda förvärv samt i tredje hand (upp till sådana belopp som återstår efter första- och andrahandsändamålen) för att genomföra eventuella nya och närtida värdeskapande förvärv. Den exakta fördelningen av emissionslikviden är bland annat beroende av eventuella nya förvärvsmöjligheter.

Bolagsnyheter

Social media