Risk Intelligence

Risk Intelligence

Pris per aktie
6,25 DKK
Minsta investering
4375 DKK
Pre money value
35,9 MDKK
Bransch
Säkerhet
Lista
spotlight
Emissionsvolym
12 MDKK
Teckningsperiod
16 jul - 31 jul
Första handelsdag
-
Teckningsåtagande
60%
Garantiåtagande

Bakgrund

Risk Intelligence grundades 2001 av Hans Tino Hansen. Bolaget har utvecklats till att bli ett framstående bolag inom säkerhetsriskhantering, med en skalbar affärsmodell som genererar intäkter. Risk Intelligence analyserar och sammanställer underrättelser för att ge en djupgående analys av befintliga och framtida hot för att klienter ska kunna planera, bedöma och genomföra sin verksamhet i riskfyllda områden. Via bolagets digitala plattform presenteras en samlad, global vy över risker i realtidsmiljö för kust- och hamnområden. Riskanalyser inriktas mot uppror, sjöröveri, organiserad brottslighet, terrorism, militära konflikter och samspelet mellan dessa. Risk Intelligences digitala produkter markerar var allvarliga händelser uppkommer samt presenterar en bedömning om hur stor risk som föreligger i respektive område för att företag, i ett system, enkelt ska kunna utvärdera risk. Underrättelsedata inhämtas från direkta lokala källor, on-site-konsulter och från ett stort internationellt underrättelsenätverk.

Bolagsnyheter

Social media