BrandBee Holding AB:s riktade emission registrerad hos Bolagsverket

Bolagsverket har i dag registrerat den riktade emission som den extra bolagsstämman beslutade om den 12 november 2019. Antalet aktier i bolaget är nu totalt 173 417 122 stycken och aktiekapitalet har ökat till 8 670 856,10 kronor. Aktierna kommer att levereras snarast. Emissionsinstitut vid registreringen är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, Styrelseordförande i Brandbee Holding AB
Telefon: +46 70 640 02 53
ir@brandbee.com

 Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.