BUBLAR GROUP AB (publ), DELÅRSRAPPORT, JANUARI-JUNI 2018

Bublars delårsrapport finns tillgänglig i sin helhet på bolagets webbplats, www.bublar.com och som bilagt dokument.

JANUARI – JUNI 2018

  •  Bublar Group koncernen, (”Bublar”) är i utvecklingsfas av sina produkter. Nettoomsättningen uppgick till 36 TSEK (0 TSEK) under andra kvartalet och 324 TSEK (0 TSEK) under första halvåret. Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -4 779 TSEK (-3 244 TSEK) under kvartalet och -9 426 TSEK (-6 139 TSEK) under första halvåret. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5 471 TSEK (-3 281 TSEK) under andra kvartalet och -10 807 TSEK (-6 208 TSEK) under första halvåret. De högre förlustvärdena reflekterar att Bublar endast aktiverat 24 TSEK (6 802 TSEK) under rapportperioden.   
  •  Intäkterna under rapportperioden relaterar i huvudsak till ett initialt projekt med en stor internationell koncern för att utforska möjligheterna med Augmented Reality i de mer än 500 miljoner kundmöten per år som denna koncern hanterar. 
  •  Boxningsspelet Glowing Gloves, som baseras på Apples senaste Augmented Reality-teknik, har testats i sluten beta-version. 
  •  Bublar har tecknat licensavtal med japanska Sanrio om att utveckla ett platsbaserat mobilspel baserat på Hello Kitty och andra Sanriokaraktärer. Sanrios licensierade produkter omsätter ca 4,5 miljarder USD i konsumentled. Bublar står för utveckling och publicering av spelet och behåller merparten av intäkterna efter marknadsplatsernas (App Store, Google Play m fl) andel.  
  •  Bublar och Crunchfish, utvecklare av mjukvara för geststyrning och integration med AR enheter, har inlett ett strategiskt samarbete för att utveckla nyskapande spel och applikationer med geststyrning för såväl dagens stora mobiltelefonmarknad som det snabbväxande segmentet för smarta glasögon där händernas rörelser blir det naturliga användargränssnittet. 
  •  Likvida medel i koncernen uppgick i slutet av rapportperioden till 8 576 TSEK (7 645 TSEK). 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  •  AR applikationen som Bublar levererat till den internationella koncernen har testats i verklig miljö mot konsument och fått ett bra mottagande. 
  •  Glowing Gloves finns tillgänglig för förbeställning på App Store i sin första version med preliminär release 17 september. En dialog förs med Apple om att kunna komplettera Glowing Gloves med ytterligare funktioner som görs tillgängliga i deras kommande AR-plattform, ARKit 2. 

FINANSIELL STATUS

  •  I närtid har vi stora förhoppningar på intäkter från Glowing Gloves. Bublar förväntas i samband med att Hello Kitty-spelet lanseras under senare delen av första halvåret 2019 nå tillräckliga intäkter för att täcka löpande kostnader. Bolaget ser ett finansieringsbehov tills dess. Ett långt framskridet arbete med finansiering pågår. Bolaget räknar med att kunna presentera resultatet under augusti.  

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl. 18.00 CET.


OM BUBLAR GROUP

Bublar skapar framtidens mobilupplevelser genom att tillhandahålla spel och appar som kombinerar den senaste tekniken inom de snabbväxande segmenten Augmented Reality (AR) och platsbaserade tjänster. Bolaget har en egenutvecklad mjukvaruplattform som möjliggör för bolaget att skapa mobilspel och tjänster där stora volymer av användare i realtid kan interagera och kommunicera med varandra.

Bolagets mentor är G&W Fondkommission (Tel: 08-503 000 50). Bublar är noterat på NGM Nordic MTF.

KONTAKT

Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm, Telefon: 08-559 251 20

Hemsida: www.bublar.com Magnus Granqvist, VD, 0733-311 776, alternativt Anders Lindell, CFO, 0708-418 314. E-post: investorrelations@bublar.com