Byggstart för Luxbrights nya produktionsanläggning i Göteborg

GÖTEBORG den 4 maj 2022 – Luxbright tog nyligen in cirka 25 MSEK i nytt kapital. VD Mats Alm svarar på frågorna om den nya produktionsanläggning och andra ambitioner under 2022. Det finns även en videointervju med Direkt Studios här.

Vad är syftet med den nya produktionsanläggningen i Sverige?

Det är att skaffa oss full kontroll över både utveckling och produktion genom att samla den under ett tak, vilket för med sig flera fördelar. Detta kortar ledtiderna och gör att vi kan öka både kvalitet och leveranssäkerhet.

De specifikationer som vi har idag på våra mikrofokusrör är högt efterfrågade på marknaden, men vi har haft utmaningar med att leverera och med långtidskvaliteten på rören. Att utveckla en ny produkt innebär även att utveckla en tillverkningsprocess för produkten. Produkt och process hänger med andra ord ihop. Att samla all kompetens under samma tak och ha större närhet till den testkapacitet som vi har byggt i Sverige, gör att vi får betydligt kortare ledtider och större resurser för att rätta till saker som behöver rättas i processen. Det kommer att öka både vår leveranssäkerhet och kvalitet.

Sen ökar det också vår närhet till andra aktörer i värdekedjan, som i stort sett finns i västvärlden, och därmed våra möjligheter till samarbeten. Det gör att vi kan få en annan access till kunderna, vilket hjälper vår kommersialiseringsprocess.

Vad är det som gör den nya anläggningen state-of-the-art?

Flera saker. Dels är det vårt nya 50 kvadratmeter stora renrum som håller bort föroreningar som damm och andra partiklar gör att vi får full kontroll över kontamineringen. I stort sett gäller att ju renare komponenter man har och ju renare process, desto bättre rör.

Dels är det att vi inte har någon ryggsäck med oss. Det gör att vi kan anpassa utrustningen och produktionslinan till exakt den process som vi vill ha för vår produkt, i stället för att göra tvärtom, att anpassa produkten för tillverkning i en befintlig standardlina.

Slutligen är det närheten till den testkapacitet som vi har investerat i. Det gör att vi kan få bättre kontroll över prestandan på ett sätt som vi inte kunde få i andra fabriker. Tillsammans är det värt mer än summan av delarna för oss.

Kommer kallkatodsröret även att produceras i anläggningen?

Ja. Enligt nuvarande affärsplan kommer kallkatodrören att produceras i den nya anläggningen. Kallkatodröret är dock fortfarande under utveckling och den nya anläggningen gör att ledtiderna i utvecklingsarbetet blir väsentligt kortare. Vi slipper att skicka saker fram och tillbaka från Kina.

Vad är era ambitioner för mikrofokus under 2022?

Vi ska ha egen lågvolymtillverkning i gång i Sverige under det tredje kvartalet. När vi har verifierat att tillverkningsprocessen både avseende prestanda och kvalitet så kan vi accelerera tillverkningen för de volymer vi behöver. Vi har högre efterfrågan än vi har kunnat leverera, varför ambitionen i första hand är att kunna leverera på den efterfrågan och de inneliggande order som vi har.

Vad är era förväntningar på kallkatodsutvecklingen under 2022?

Det är att göra nästa version av vår prototyp. Genom den första prototypen visade vi att zinkoxid fungerar som emittent. I nästa och kommande versioner ska vi dels öka effekten och integrera röret i generatorer, dels industrialisera produkten så att den kan tillverkas på ett rationellt sätt i större volymer. Som jag nämnde tidigare går produkt och process hand i hand. I det arbetet blir vår nya anläggning väldigt viktig.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Alm, VD
Telefon: +46 (0)70 261 20 11
E-mail: mats.alm@luxbright.com

OM LUXBRIGHT
Luxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och kommersialisera en ny generations röntgenrör. Genom patenterad teknik erbjuder Bolaget innovativa röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem till internationella systemleverantörer för att kunna förbättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt, stabilt, och kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör. Tekniken erbjuds i tre primära marknadssegment: industriell non-destructive testing (”NDT”), säkerhetsindustrin samt medicinsk radiologi. Bolaget har idag strategiska kunder och samarbetsavtal med globala tillverkare av röntgenutrustning och generatorer inom olika användnings- och affärsområden såsom industriell NDT, säkerhetsindustrin, medicinsk radiologi och forskning. Luxbrights vision är att förse marknaden med de mest efterfrågade lösningarna för röntgenstrålning.