Calmark beviljas designskydd i EU och USA för avläsaren

World Intellectual Property Organization (WIPO) har meddelat att Calmark Sweden AB har beviljats registrering av designen för avläsaren i EU och USA.

Designen har fått registreringsnummer DM/103451 och publiceringen av registreringen från WIPO kommer att ske i The International Designs Bulletin no. 44/2018. Skyddet gäller fram till år 2043.

Calmark utvecklar ett patientnära diagnostiskt instrument (PNA), som består av en avläsare och en engångsprodukt som vid mätning placeras i läsaren. Registreringen innebär att Calmark är skyddad för kopiering av den ergonomiska och estetiska utformningen av avläsaren.

”Vi har lagt både tid och pengar på att ta fram ett unikt utseende på vår läsare, som är lättanvänd, praktisk och snygg”, kommenterar VD Anna Söderlund. ”Att skydda de immateriella värden som vi har byggt upp under mer än tio års tid är ett självklart fokus för Calmark och dagens WIPO-registrering försvårar piratkopiering och plagiering.”

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD

Telefon: +46 70 213 25 35 

E-post: anna.soderlund@calmark.se

www.calmark.se

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Som ett första steg kommer Calmark att erbjuda tre viktiga patientnära tester för barnens första levnadsvecka. Trippeldiagnostiken beräknas vara redo för produktion under det fjärde kvartalet 2019 med planerad lansering i delar av Europa och Asien under 2020. Calmark avser att generera intäkter via försäljning av läsare och engångsprodukter. Bolagets målsättning är att bli en ledande aktör inom PNA-diagnostik för nyfödda och att långsiktigt tillgodose alla relevanta tester för den första perioden i livet. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.