Delårsrapport juli-september 2018

Kliniska studier i fokus

Stockholm, 14 november, 2018: Asarina Pharma AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018.

Viktiga händelser under tredje kvartalet

  • Asarinas fas IIb-studie av premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) fortsatte under tredje kvartalet med en stabil ökning av antalet patienter i studien. Som tidigare meddelat förväntar sig bolaget att kunna nå topline-resultat innan slutet av år 2019.
  • Under det tredje kvartalet har bolaget intensifierat sina förberedelser inför fas IIa-studien inom menstruell migrän. Studien kommer att påbörjas under andra kvartalet 2019 och bolaget förväntar sig topline-resultat i slutet av 2020.
  • Den 24 september 2018 startade handeln med Asarina Pharmas aktier på NASDAQ First North Stockholm efter en framgångsrik aktieemission som gav en nettotillskott på cirka 140,4 MSEK. Per den 12 november hade bolaget cirka 650 aktieägare.

Nyckeltal i korthet under perioden 1 juli – 30 september 2018

– Nettointäkt: 0 (0) SEK                             

– Driftsunderskott: 14,6 (förlust: 3,6) MSEK

– Vinst per aktie: före och efter utspädning: -1,86 (-0,54) SEK

– Per den 30 september 2018 uppgick bolagets likvida medel till 140,3 MSEK

LÄS HELA DELÅRSRAPPORTEN HÄR

För mer information, kontakta:

Peter Nordkild, CEO, Asarina Pharma AB

Tel: +45 25 47 16 46

E-post: peter.nordkild@asarinapharma.com

Jakob Dynnes Hansen, CFO, Asarina Pharma AB

Tel: +45 5132 3698

E-post: jakob.dynnes@asarinapharma.com

Erik Penser Bank AB är bolagets certifierade rådgivare.

Om Asarina Pharma

Vi är ett svenskt biotechföretag som utvecklar Sepranolon, världens första dedikerade behandling för premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) och andra menstruationsrelaterade sjukdomar. Vår portfölj bygger på 40 års forskning kring menstruationsrelaterade sjukdomar som PMDS och menstruell migrän. Med vår innovativa familj av GAMSA-substanser (GABAAModulating Steroid Antagonists), är målet att introducera en ny generation säkra och specifika behandlingar för tillstånd som idag är i stort sett obehandlade, och därmed bli ett ledande kvinnohälsobolag.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 08.00 (CET) den 14 november 2018.

Fler artiklar om Asarina Pharma