Calmarks har gått i mål med alla viktiga milstolpar för 2018

Under dagen idag har Calmark Sweden AB uppnått de sista kvarvarande milstolparna som tidigare aviserats för 2018. Kemiutvecklingen för LDH och glukos är nu klar för att gå vidare till nästa steg!

Calmark Sweden AB har under hösten arbetat med att optimera kemisammansättningen för två av sina viktiga biomarkörer, LDH och glukos. Utvecklingen har gått enligt plan och de nya kemiska komponenterna är nu redo för att börja testas på filter i Calmarks engångsartikel.

I och med detta, har alla planerade milstolpar som kommunicerades i prospektet 2018 uppnåtts.

”Jag är glad och stolt över vad vi har åstadkommit under 2018. Det är enormt glädjande att vi lyckas hålla vår ambitiösa tidsplan för utvecklingsprojektet och jag ser fram emot ett spännande 2019 när allt ska slutföras. Vår plan är att lansera de första produkterna under 2020 och därmed börja få intäkter. Jag har stor tillförsikt till att vi lyckas med detta.” kommenterar VD Anna Söderlund.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD

Telefon: +46 70 213 25 35 

E-post: anna.soderlund@calmark.se

www.calmark.se

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2018. 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Som ett första steg kommer Calmark att erbjuda tre viktiga patientnära tester för barnens första levnadsvecka. Trippeldiagnostiken beräknas vara redo för produktion under det fjärde kvartalet 2019 med planerad lansering i delar av Europa och Asien under 2020. Calmark avser att generera intäkter via försäljning av läsare och engångsprodukter. Bolagets målsättning är att bli en ledande aktör inom PNA-diagnostik för nyfödda och att långsiktigt tillgodose alla relevanta tester för den första perioden i livet. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.