Camilla Ekdahl har utsetts till VD och koncernchef för Balco Group AB

Växjö 8 december 2022

Styrelsen har utsett Camilla Ekdahl till VD och Koncernchef för Balco Group AB.

”Vi har gjort ett grundligt arbete i rekryteringsprocessen med många kvalificerade kandidater i en djup och bred process som har involverat både externa och interna kandidater. Camilla uppfyller alla våra krav och har i sin nuvarande roll dessutom visat vilken kapacitet hon har. Styrelsen är övertygad om att hon är rätt person att fortsätta genomförandet av Balcos strategi till nästa nivå av lönsam tillväxt och utveckling. Hennes kunskap om verksamheterna i kombination med hennes mycket uppskattade förmåga att på ett engagerat sätt leda och skapa team gör att hon är helt rätt för tjänsten. Jag ser mycket fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med Camilla,” säger Ingalill Berglund, styrelseordförande i Balco Group.”

Under drygt tre år har Camilla varit COO i koncernen och VD för det största bolaget inom koncernen, Balco AB. Sedan den 1 september 2022 har hon varit tillförordnad Koncernchef.

”Jag är väldigt glad och stolt över förtroendet. Balco Group är ett mycket spännande och intressant bolag som hela tiden ligger i framkanten när det gäller att hitta innovativa lösningar och hjälpa kunderna till en bättre boendemiljö. Jag ser fram emot att tillsammans med vår kunniga ledningsgrupp och personal få möjligheten att fortsätta att utveckla bolaget och sjösätta våra planer,” säger Camilla Ekdahl, VD och Koncernchef för Balco Group.

Denna information är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-08 14:15 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Ingalill Berglund, styrelseordförande, 073-026 19 16, ingalill.berglund@forsail.nu
Camilla Ekdahl, vd och koncernchef, 070-606 30 32, camilla.ekdahl@balco.se

 

Balco är ett balkongbolag med fasadkompetens som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad livskvalitet, trygghet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har cirka 500 anställda, är marknadsledare i Skandinavien och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Omsättningen under 2021 uppgick till 1 120 MSEK. Balco är noterat på Nasdaq Stockholm.