Kenneth Lundahl avgår som VD för Balco Group AB

Växjö 15 juni 2022

Efter 9 år som VD och koncernchef har Kenneth Lundahl beslutat sig för att lämna Balco Group för att fokusera på egen verksamhet. Lundahl tillträdde rollen som VD för Balco 2013. Sedan dess har bolaget vuxit från 0,5 miljarder SEK i omsättning till 1,2 miljarder samt noterats på Nasdaq OMX Stockholm.

 

– Kenneth har med stort engagemang och entreprenörskap tillsammans med sitt team drivit utvecklingen av Balco till att idag vara en marknadsledande balkongaktör. Under Kenneths ledning har Balco framgångsrikt noterats på börsen och ett flertal bolagsförvärv har genomförts. Kenneth lämnar ett finansiellt starkt Balco och styrelsen vill tacka Kenneth för hans fina insatser under dessa år, säger Ingalill Berglund, styrelseordförande för Balco Group.

 

 Jag är stolt över att ha varit med på den här resan tillsammans med alla våra medarbetare och kunder. Det har varit 9 roliga och spännande år. Balco är ett bolag med stor potential, med en stark koncernledning samt duktiga och engagerade medarbetare. Jag kommer fortsätta att stötta bolaget och ser fram emot att följa dess utveckling, säger Kenneth Lundahl.

 

Rekryteringsprocessen kommer att startas omgående. Lundahl lämnar sin roll senast i mitten av december.

Denna information är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-15 17:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Ingalill Berglund, styrelseordförande, 073-026 19 16, ingalill.berglund@forsail.nu
Kenneth Lundahl, vd och koncernchef, 070-630 20 57, kenneth.lundahl@balco.se

Balco är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad livskvalitet, trygghet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har cirka 500 anställda, är marknadsledare i Norden och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Omsättningen under 2021 uppgick till 1 120 MSEK. Balco är noterat på Nasdaq Stockholm.