Tillförordnad VD för Balco Group AB

Växjö 13 juli 2022

Styrelsen för Balco Group AB (publ) har beslutat att tillsätta Camilla Ekdahl, nuvarande COO och VD för Balco AB, som tillförordnad koncernchef för Balco Group från och med den 1 september 2022 fram till dess att rekryteringsprocessen är avslutad. Som tidigare kommunicerats har Kenneth Lundahl beslutat lämna sin roll som VD och koncernchef. Han kvarstår i tjänst fram till 1 september och kommer därefter under sin uppsägningstid fram till mitten av december att stå till bolagets förfogande.

Denna information är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-13 08:15 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Ingalill Berglund, styrelseordförande, 073-026 19 16, ingalill.berglund@forsail.nu

Balco är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad livskvalitet, trygghet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har cirka 500 anställda, är marknadsledare i Norden och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Omsättningen under 2021 uppgick till 1 120 MSEK. Balco är noterat på Nasdaq Stockholm.