Cantargia anordnar webcast kring nyligen annonserad nyemission

  • Cantargias webcast gällande nyemissionen äger rum den 7 juli 2022, 14:00 CET/8:00 ET
  • Nyligen redovisade positiva kliniska data i icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och bukspottkörtelcancer (PDAC)
  • Kapital för att driva kliniska utvecklingen framåt inom NSCLC och PDAC samt andra möjligheter

Cantargia AB (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) publicerade idag inbjudan till en webcast gällande den nyligen annonserade fullt garanterade företrädesemissionen. Texten för inbjudan följer nedan:

Cantargia bjuder in till anmälan samt deltagande i en direktsänd uppdatering (webcast) kring Cantargias nyligen annonserade fullt garanterade företrädesemission om cirka 250 miljoner SEK.

Cantargias huvudkandidat, nadunolimab (CAN04), har visat lovande effekter i kliniska fas IIa-studier i över 70 PDAC-patienter och 30 NSCLC-patienter, vilket nyligen presenterades inför forskare och kliniker på konferensen American Society for Clinical Oncology (ASCO) 2022. Som kommunicerat den 21 juni 2022, är det huvudsakliga syftet med finansieringen att möjliggöra för Cantargia att bygga vidare på de positiva resultat som erhållits i PDAC och NSCLC och påskynda kliniska studier i sen utvecklingsfas med nadunolimab.

För att nå marknadsgodkännande krävs större, kontrollerade kliniska fas II/III-studier i enlighet med regulatoriska riktlinjer. Vårt syfte med emissionen är att säkra finansiering för:

  • Förberedelse av en randomiserad studie avseende icke-skivepitel NSCLC, med start 2023
  • Fas II/III-studien Precision Promise℠ i PDAC, som görs på ledande kliniker i USA, i samarbete med PanCAN
  • Vidareutveckla nadunolimab i någon ytterligare av de sjukdomar som för närvarande utvärderas, efter prioritering under 2022

Denna webcast kommer att vara cirka 30 minuter och inkludera korta presentationer från Cantargias VD, Göran Forsberg, och Cantargias CFO, Bengt Jöndell. Möjlighet kommer ges för aktieägare att ställa frågor och få förtydliganden från Cantargia.

Anmälningsinformation
Aktieägare och andra parter bjuds in till deltagande i webcasten genom en obligatorisk föranmälan här. Möjlighet finns även att lyssna på webcasten i efterhand genom att klicka här. Om frågor önskas ställas under frågesessionen, skickas dessa in på questions@lifesciadvisors.com

Vid ytterligare frågor kring webcasten eller den extra bolagsstämman, var vänlig kontakta vårt Investor Relations-team via e-mail på info@cantargia.com.

För ytterligare information kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 4 juli 2022 kl.14.00.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab, studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.