Baker McKenzie legal rådgivare till Barclays och Carnegie vid Cantargias företrädesnyemission om ca 250 miljoner SEK

Cantargia har genomfört en företrädesnyemission om ca 250 miljoner SEK. Cantargia är ett bioteknikbolag...