CGit: Order med ny leverantör – Avecto, värde 300 KSEK

Göteborg 2018-01-18

CGit gör affär med ny leverantör – Avecto är en innovativ leverantör som erbjuder lösningar inom nästa generations säkerhet. Kunden som är en befintlig kund inom datacenter ger oss nu utökat förtroende inom säkerhetsområdet. Kunden investerar i en endpoint protection lösning för att göra sin infrastruktur än säkrare.

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18:e januari 2018.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.