Flowscape – under sammangående med Crowdsoft – offentliggör pilotinstallation hos global koncern inom verkstadsindustrin

Flowscape har tecknat avtal om pilotinstallation hos global koncern inom verkstadsindustrin

Flowscape, under sammangående med Crowdsoft, har tecknat ett avtal avseende pilotinstallation. Faller testet väl ut är intentionen att teckna globalt ramavtal.

Se nedan infogat pressmeddelande från Flowscape

Pilotinstallation hos global koncern inom verksatdsindustrin

Under onsdagen skrev Flowscape och en svensk verkstadsindustrikoncern med verksamhet över hela världen under ett avtal om en pilotinstallation av Flowscapes system. Fallet testet väl ut är intentionen att teckna ett globalt ramavtal.

Efter några månaders införsäljning har Flowscape och en global koncern inom verkstadsindustrin enats om att genomföra en pilotinstallation värd 300 000 SEK. Installationen sker på bolagets huvudkontor. Utfallet från piloten avgör om kunden fullföljer sin intention att teckna ett globalt ramavtal där moderbolaget framgent ska kunna erbjuda de olika kontoren i världen en installation.

Beslut om huruvida kunden fortsätter samarbetet väntas i april månad. Om utfallet är gynnsamt är nästa installation planerad till sommaren. Det gäller ett av dotterbolagens nya huvudkontor och dess 300 anställda som går över till ett aktivitetsbaserat kontor. Värdet på den affären bedöms preliminärt ligga på 3-55 MSEK.

”Det här är vår första stora kund inom den här delen av verkstadsindustrin. Naturligtvis är vi hur stolta som helst och kommer göra allt för att piloten ska visa på samma goda kvalitet och stabilitet som hos våra andra multinationella kunder”, säger Flowscapes vd Peter Reigo.

Piloten inleds omedelbart och innebär försäljning och installation av Flowscapes tjänster Colleague finder, Room och Desk finder. Hårdvaran inkluderar storskärmar, rumspaneler och positioneringsutrustning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft                                                                                                                      Flowscape

VD Anders Jönsson                                                                                                          VD Peter Reigo

Tel: +46 70 765 66 21                                                                                                      Tel: +46 70 942 46 87

Email: anders.jonsson@crowdsoft.com                                              Email: peter.reigo@flowscape.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Crowdsoft Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018.

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.

För mer information, besök www.crowdsoft.com

Kort om Flowscape AB

Flowscape är ”the modern office Flowmakers”. Genom att erbjuda toppmodern IoT-baserad teknolo1gi, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor.

Flowscape har en stark kundbas med över 60 kunder varav 15 multinationella bolag såsom Telia, Ericsson och Kinnarps. Globala partners inkluderar Fujitsu, Ricoh och Cisco. Med kontor i Stockholm, Malmö och London, växer teamet bestående av 30 Flowmakers kontinuerligt.

För mer information, besök www.flowscape.se