Crown Energy lämnar sitt innehav i prospekterings-licensen Block P i Ekvatorialguinea

INSIDERINFORMATION: Crown Energy AB (publ) (“Crown Energy”, “Bolaget”): lämnar hela sin 5-procentiga andel (6,25 procent kostnadsandel) i Block P-licensen i Ekvatorialguinea. Efter en tid av noggrant övervägande har styrelsen beslutat att de ekonomiska utsikterna för projektet inte uppfyller Crown Energys förväntan om potentiell avkastning gentemot bedömd risk.

I enlighet med Bolagets arbete med kostnadsbesparingar och översyn av förvaltning av tillgångar har Bolaget beslutat att avstå från sitt innehav i prospekteringslicensen Block P i Ekvatorialguinea. Detta intresse övergår nu till de övriga delägarna i Block P Joint Venture.

Crown Energy anser nu att tidigare och nu uppdaterade budgetar för arbetsprogrammet för licensen inte längre tilltalar Bolagets finansiella mål och risk och därför inte ger önskat potentiellt värde som investering. Bolaget kommer att fokusera medel på återstående projekt inom affärsområdet Energy, vilka för närvarande anses ha ett potentiellt bättre värde för Crown Energy och våra aktieägare.

Vi önskar all lycka för framtiden till våra tidigare partner på licensen och till Republiken Ekvatorialguinea.

Denna information är sådan som Crown Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-15 08:30 CET.

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20 
+46 760 15 15 95

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se