DBP International AB: Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

Idag, den 3 februari 2020, är det sista handelsdag av aktier i läkemedelsbolaget Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Aktieägare i DBP International erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie oavsett serie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny B-aktie.

Mer info om nyemissionen:

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:   Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:       556991-6082
Aktiens kortnamn:               DBP B
Aktiens ISIN-kod:                 SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.