DBP International AB: VD tecknar units i pågående företrädesemission

 

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharmaceutical International AB:s (publ) VD och styrelseledamot Igor Lokot meddelar att han och hans närstående privat tecknar units för 150 000 kronor i pågående företrädesemission, som tecknas fram till och med 14 maj. Teckning sker med och utan stöd av unirätter.

Om Double Bond Pharmaceutical AB (DBP): DBP är ett svenskt läkemedelsföretag som grundades 2014 med syfte att utveckla och kommersialisera innovativa produkter och metoder för behandling av cancer, infektioner, autoimmuna sjukdomar och andra sjukdomar. Företaget är specialiserad på hjärncancer, levercancer och lunginflammation. Deras huvudprodukt är SI-053 (Temodex), en lokalt verkande form av temozolomid (TMZ) som ska användas i kombination med nuvarande SoC för behandling av glioblastom. 

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:     Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:        556991-6082
Aktiens kortnamn:               DBP B
Aktiens ISIN-kod:               SE0007185525 
För mer information, kontakta: 
Igor Lokot, VD
Hemsida: http://www.doublebp.com/
Maila till: info@doublebp.com
Följ oss på LinkedIn och Twitter!
____________________________________________________________________