Delårsrapport: Azelio utvecklas enligt plan eller bättre – ett tekniskt genombrott ger ökad potential

Bolaget offentliggjorde under kvartalet en lösning för att ladda sitt lager även med elektricitet, en viktig nyhet utöver plan. Den möjliga användningen för Azelios teknologi breddas därmed till både sol och vind samt fler geografier.

Azelios VD Jonas Eklind tilldelades priset för Mission Innovation Champion för Sverige.

Ett avtal har tecknats med en säljagent för försäljning av Azelios teknologi för att leverera hållbar el till sjukhus i Afrika. I Pakistan undertecknades i närvaro av Sveriges ambassadör en avsiktsförklaring om tillförlitlig elförsörjning i landet. Dialoger har initierats med bland andra Världsbanken och UNHCR.

Generellt finns en ökande insikt om behovet av en kraftig global utbyggnad av mikrogrid-system för pålitlig baskraft, inte minst som alternativ till dagens dyra och smutsiga diesel. Detta ökar uppmärksamheten kring Azelios unika hållbara och kostnadseffektiva teknologi. 

Väsentliga händelser

 • Utökat användningsområde för Azelios teknologi med verifiering även i Sverige
 • Tecknar avsiktsförklaring för hållbar elförsörjning i Pakistan
 • Tecknar avtal med säljagent för förnybar el till sjukhus i Afrika
 • Azelios VD, Jonas Eklind, tilldelas utmärkelsen ”Mission Innovation Champion” vid ceremoni i Vancouver
 • Inbjudna att presentera teknologin för Världsbanken i Washington och besöker UNHCR för utvärdering av hållbar elförsörjning till flyktingläger i Jordanien

Finansiell utveckling koncern

 • Periodens intäkter inklusive aktiverat arbete uppgick till 37 556 (17 571) tkr
 • Rörelseresultatet EBIT minskade till -33 024 (-24 493) tkr
 • Resultat per aktie -0,78 (-0,10), kr
 • Periodens resultat minskade till -33 053 (-24 429) tkr
 • Kassaflödet minskade till -57 967 (93 451) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 200 186 (114 152) tkr

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl. 14:00 (CET). 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Eklind – VD
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: 070-940 35 80 

Om Azelio
Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med termisk energilagring för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande för sin flexibilitet att verka i system med andra förnybara lösningar och för sin unika förmåga att lagra energin under lång tid för produktion av hållbar el under 13h vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har drygt 100 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko. Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling av Stirlingmotorn och energilagret. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.