Delårsrapport Creaspac AB, 1 januari – 31 mars 2022

  • Resultat i kronor per aktie uppgick till -0,08 (0) för hela perioden
  • Resultatet för hela perioden uppgick till SEK -2 (0) mn

Ekonomisk utveckling i sammandrag

Jan-mars Jan-mars
SEK mn 2022 2021 211231
Rörelseresultat -2               –              –     
Resultat efter skatt -2               –              –     
Medel insatt på spärrat konto UB 2 232               –      2 232
Likvida medel (exklusive medel på spärrkonto) UB, SEK mn 225               –      227
Eget kapital per aktie, kronor 98               –      98

​​​​

 

Delårsrapporten finns i bifogad PDF.

 

Frågor besvaras av John Hedberg, telefon 08 412 011 00 eller 070 629 23 37.

 

Informationen lämnades för publicering den 18 maj 2022, kl 08.30.