Det svenska AI-företaget Artificial Solutions ändrar sin affärsmodell till SaaS och omstrukturerar verksamheten för att accelera tillväxten

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI, lanserar SaaS-modell med modulbaserade AI-lösningar. I samband med att bolaget introducerar en ny molnbaserad och modulär affärsmodell görs organisationsförändringar för att möta den förändrade efterfrågan på marknaden. Den nya affärsmodellen kommer att accelera tillväxten och bidra med årliga kostnadsbesparingar på 35 miljoner kronor.

“Att snabbt och effektivt leverera kundupplevelser i världsklass är helt avgörande i dagens digitala värld”, säger Per Ottosson, VD på Artificial Solutions. ”Med vår nya molnbaserade affärsmodell är vi det enda bolaget på marknaden som förser AI-utvecklare med en lösning som gör det möjligt att snabbare utveckla och implementera konverastionsbaserade AI-lösningar på 36 språk och dialekter, vilket är direkt avgörande faktorer för våra kunders konkurrenskraft och innovationstakt.”

“Vår nya strategi gör att vi kan förändra vår leveransmodell, vilket också innebär att vi kan effektivisera vår organisation. Framförallt påverkas organisationen i England och till viss del andra marknader. Organisationsförändringarna gör oss mer snabbrörliga och bidrar till kostnadsbesparingar på närmare 35 miljoner kronor per år,” fortsätter Per Ottosson.

Omstruktureringen kommer att påverka kassaflödet direkt och förväntas ha full effekt i slutet av Q1 2021. Kostnaderna för omstruktureringen förväntas uppgå till 6 miljoner kronor under Q4 2020 och i Q1 2021.

Med bolagets nya SaaS-modell kan Artificial Solutions kunder och partner:

  • Sänka sin totalkostnad inom konversationsbaserad AI

Teneos lösningar byggs dubbelt så snabbt som andra AI-lösningar och skalar snabbare.

  • Snabba upp befintliga och nya projekt inom konversationsbaserad AI

Artificial Solutions hybrida språkmodell reducerar behovet av att träna en AI och ger kunder möjlighet att snabbare komma igång med flerspråkiga lösningar.

  • Snabba upp utveckling och korta revisionscykler

Teneos utvecklingsplattform och Teneos konversationsmotor löser vanliga problem inom konversationsbaserad AI, genom snabbare utveckling och kortare revisionscykler för marknadsledande konversationsbottar och virtuella agenter.

  • Förbättra och snabba upp produktivitet och innovationstakt

Artificial Solutions möjliggör snabbare leveranser av molnbaserade API-tjänster. Det nära samarbetet med kunder som Skoda och Swisscom har gett oerhört värdefulla insikter, som bidragit till utformningen av den nya strategin.

  • Få och skapa unika insikter från AI-data 

Teneo erbjuder marknadens bästa verktygslåda för analys av data som genererats av konversationsbaserad AI.

  • Få omedelbar tillgång till all ny funktionalitet

All ny funktionalitet är  tillgänglig omgående, både för befintliga kunder och för organisationer som använder lösningar från andra leverantörer.Med sin nya strategi breddas Artificial Solutions marknad, en marknad som förväntas uppgå till 16,2 miljarder dollar år 2024 (Fortune Business Insights). 

Idag är konversationsbottar och virtuella assistenter mycket vanligt förekommande. Med Teneo kan våra kunder skala upp sina befintliga AI-investeringar inom kundservice och multikanal, säger Per Ottosson. ”Med en molnbaserad Teneo får organisationer en snabbare ROI även på sin befintliga AI-satsning.”

Coronapandemin har medfört att kunderna snabbat upp sina satsningar inom digital transformation och nu efterfrågar SaaS. Artificial Solutions omorganisation och nya leveransmodell gör att bolaget bättre kan möta marknadens behov av konversationsbaserade AI-lösningar, med en molnbaserad Teneo.

All ny funktionalitet görs tillgänglig direkt för existerande kunder samt för organisationer som idag använder andra lösningar inom konversationsbaserad AI.

Denna information är sådan information som Artificial Solutions är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2020, kl 15:15 CET.

Erik Penser Bank är Artificial Solutions Certified Advisor på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00 – certifiedadviser@penser.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Ottosson, CEO, Artificial Solutions
Mejl: per.ottosson@artificial-solutions.com

 Om Artificial Solutions International AB (publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI. Vi möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Vår produkt Teneo®, gör det möjligt för organisationer att, tillsammans med utvecklare, skapa sofistikerade och mycket intelligenta konversationsbaserade AI-lösningar på 36 språk och dialekter för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av enorma mängder konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions AI-teknologi gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av konversationsbaserade AI-lösningar, såsom virtuella assistenter, konversationsbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. För mer information, se www.artificialsolutions.com.