DevPort AB (publ) tecknar samarbetsavtal med Carabiner AB kring kompetenscenter inom funktionssäkerhet

Press release  •  27 maj, 2021 08:30 CET

DevPort AB (publ) (”DevPorteller ”Bolaget”) har tecknat ett samarbetsavtal med det svenska specialistbolaget, Carabiner AB (”Carabiner”) och möter upp det snabba teknikskifte som sker idag inom fordonsindustrin och övrig industri. Det nya kompetenscentret går under namnet SafeBase och har sin spets inom funktionssäkerhet för att möjliggöra att framtidens fordon har kvalitetssäkrade systemlösningar.

Funktionssäkerhet går ut på att identifiera och hantera säkerhetsrisker i elektronik och mjukvarubaserade system i exempelvis fordon. Den digitala transformationen inom industrin och omställningen mot autonoma och eldrivna fordon driver på komplexiteten av elektroniksystem och ökar behovet av kompetens och helhetslösningar inom funktionssäkerhet.

– Samarbetet med Carabiner, ett ingenjörsföretag med teknisk spetskompetens inom konstruktion av inbyggda system och funktionssäkerhet, är viktigt för oss, då vi ser att våra kunder har ett utökat behov inom funktionssäkerhet i sitt kompetensskifte och digitala förflyttning. Genom detta samarbete kan vi nu hjälpa dem driva den processen, säger Nils Malmros, vd på DevPort.

Kompetensbehovet inom funktionssäkerhet är stort och kunderna har ett uppdämt behov av utbildad personal, teknisk expertis samt att ny- och vidareutbilda den befintliga personalen. Samarbetsavtalet gäller därför även coachning och utbildning inom funktionssäkerhet. Samarbetet ger de båda företagen möjlighet att dimensionera sina resurser och att driva kompletta projektåtagande tillsammans.

– Carabiner har sedan länge en spets inom funktionssäkerhet och försett våra kunder med expertkompetens, kompletta lösningar samt utbildat inom ämnet. Genom samarbete med DevPort har vi nu möjlighet att utveckla konceptet ytterligare och nå ut till fler kunder och nya branscher genom DevPorts kanaler och digitala plattformar, säger Babak Rostamzadeh, vd på Carabiner.

– Samarbetsavtalet ger oss en unik position och en möjlighet att expandera våra fokusområden, stödja våra kunder och är en del av vårt strategiarbete att driva kompletta projektåtaganden i satellitprojekt, nu även inom funktionssäkerhet, avslutar Nils Malmros, vd på DevPort.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 0736-208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2021 kl. 08:30 CET

Om DevPort
DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter mellan 300-400 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm och Helsingborg.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.