DevPort AB (publ) väljer att stärka sitt fokus på koncernens regioner

Pressmeddelande den 8 januari 2024, kl. 10:00 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har rekryterat in två nyckelpersoner i Björn Arkenfall, Regionchef för Region Väst, samt Risto Kesti, Regionchef för Region Mitt. Båda personerna tar plats i bolagets koncernledning.

Samtidigt som DevPorts koncernledning stärks med Björn Arkenfall och Risto Kesti, stärker DevPort även sitt regionala fokus. Detta innebär att DevPort organiserar sig kring fyra regioner; Syd (Karlskrona- och Helsingborgskontoren med omnejd), Väst (Göteborgskontoret med omnejd), Mitt (Linköpingskontoret med omnejd) och Öst (Stockholmskontoret med omnejd). Syftet är att skapa en större intern tydlighet och starkare förutsättning för tillväxt.

Då vår affär i stor utsträckning är regional passar en sådan här indelning vår typ av verksamhet. DevPort kommer fortsatt att redovisa sina tre affärsområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala Lösningar gentemot aktiemarknaden, säger DevPorts VD och koncernchef, Nils Malmros.

Både Björn och Risto kommer in med mångårig erfarenhet från olika chefsroller inom konsultverksamhet. Björn kommer stärka upp DevPorts verksamhet i Region Väst medan Risto kommer att stärka upp DevPorts verksamhet i region Mitt.

Jag är väldigt glad över att välkomna Björn och Risto till DevPort. Björn har en stark bakgrund inom IT och kommer bland annat att stärka vårt erbjudande inom Digitala Lösningar. Risto har mångårig erfarenhet från diverse olika konsultbolag där han varit med att bygga upp stora konsultverksamheter med fokus inom bland annat försvarsindustrin, säger Nils Malmros.

För ytterligare information

Nils Malmros, CEO DevPort AB, tfn: 0736 – 208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2024 kl. 10:00 CET.

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter fler än 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

För mer information, besök www.devport.se.

DevPort AB (publ) väljer att stärka sitt fokus på koncernens regioner

Pressmeddelande den 8 januari 2024, kl. 10:00 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har rekryterat in två nyckelpersoner i Björn Arkenfall, Regionchef för Region Väst, samt Risto Kesti, Regionchef för Region Mitt. Båda personerna tar plats i bolagets koncernledning.

Samtidigt som DevPorts koncernledning stärks med Björn Arkenfall och Risto Kesti, stärker DevPort även sitt regionala fokus. Detta innebär att DevPort organiserar sig kring fyra regioner; Syd (Karlskrona- och Helsingborgskontoren med omnejd), Väst (Göteborgskontoret med omnejd), Mitt (Linköpingskontoret med omnejd) och Öst (Stockholmskontoret med omnejd). Syftet är att skapa en större intern tydlighet och starkare förutsättning för tillväxt.

Då vår affär i stor utsträckning är regional passar en sådan här indelning vår typ av verksamhet. DevPort kommer fortsatt att redovisa sina tre affärsområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala Lösningar gentemot aktiemarknaden, säger DevPorts VD och koncernchef, Nils Malmros.

Både Björn och Risto kommer in med mångårig erfarenhet från olika chefsroller inom konsultverksamhet. Björn kommer stärka upp DevPorts verksamhet i Region Väst medan Risto kommer att stärka upp DevPorts verksamhet i region Mitt.

Jag är väldigt glad över att välkomna Björn och Risto till DevPort. Björn har en stark bakgrund inom IT och kommer bland annat att stärka vårt erbjudande inom Digitala Lösningar. Risto har mångårig erfarenhet från diverse olika konsultbolag där han varit med att bygga upp stora konsultverksamheter med fokus inom bland annat försvarsindustrin, säger Nils Malmros.

För ytterligare information

Nils Malmros, CEO DevPort AB, tfn: 0736 – 208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2024 kl. 10:00 CET.

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter fler än 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

För mer information, besök www.devport.se.