Dicot sänker kostnader genom flytt av tillverkningssteg

Uppsala, 25 oktober 2022. Dicot flyttar delar av tillverkningen av sin läkemedelssubstans för att sänka kostnader och minska transporter. Det är extraktionsprocessen som flyttas till Sydafrika där startmaterialet redan hanteras och där bolaget har etablerade samarbetspartners.

Den aktiva substansen i potensläkemedelsutvecklaren Dicots kandidat är en semi-syntetisk molekyl vars startmaterial är från naturen. För att tillverka läkemedelssubstansen utgår man från fröer som genomgår en extraktionsprocess följt av ett antal syntessteg.

Fröerna kommer primärt från Sydafrika där Dicot sedan flera år arbetar med etablerade partners som hanterar skörd och lagerhållning. Det efterföljande extraktionssteget har hittills genomförts av kontraktstillverkare i Stockholm.

Dicot har nu, efter utvärdering och testning, beslutat att flytta extraktionsprocessen från Sverige till en tillverkare i Sydafrika, vilket leder till att de första stegen i tillverkningsprocessen sker i samma land. Beslutet medför färre transporter, kortade ledtider och lägre tillverkningskostnader.  

"Att flytta extraktionsprocessen till Sydafrika är ett smart och logiskt val, ur både kostnads- och miljösynpunkt. Vi har precis varit i Sydafrika och träffat våra samarbetspartners och gjort platsbesök hos den nya tillverkaren", kommenterar Elin Trampe, vd på Dicot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, CEO
Tel: +46 739 80 14 08
Email: elin.trampe@dicot.se                                 

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se