Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i S2Medical AB (publ)

Under perioden 6 – 20 oktober 2022 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 kunnat teckna B-aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 6 903 128 optioner, av serie TO1. Totalt tillförs Bolaget cirka 5 660 564,96 MSEK från TO1.

Genom de nyttjade antalet teckningsoptioner tillförs 6 903 128 nya B-aktier till Bolaget, totalt nytt antal B-aktier blir därmed 29 366 669 stycken och totalt antal aktier i Bolaget 32 491 669. Aktiekapitalet ökar med 404 353,80 SEK, vilket medför att totalt aktiekapital i Bolaget efter utfallet uppgår till 1 903 214,00 SEK.

 

 

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-25 12:30 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084