Dustin beslutar om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 700 miljoner kronor