Easyfill har potentiell order i USA på gång

Easyfills amerikanska dotterbolag Easyfill Merchandising Solutions, EMS, informerar om att en nationell amerikansk butikskedja avser att rulla ut Easyfills produkter. Dessa ska rullas ut vid cirka 100 butiker årligen med start i slutet av februari, enligt ett pressmeddelande.

Investeringen landar på 40 enheter per butik av olika produkter, inklusive Turnloader Ambient och Turnloader för kyldiskar. Då utrullningen avser som omnämnt 100 butiker och butikskedjan tänker göra detta i fyra år (2021-2025) landar det på 4 000 enheter per år. Detta kan enligt Easyfill generera en omsättning på cirka 45-50 miljoner kronor till denna kund.

”Ledningen för Easyfill vill poängtera att det ännu inte är en bekräftad order men att sannolikheten att detta kommer att bli en affär bedömer styrelsen är tillräckligt hög enligt de kriterier styrelsen fastställt, för att PM ska släppas därom. Då det ännu inte finns en skriftlig order vill ledningen nämna att det kan finnas risker att order inte kommer i den omfattning det nu talas om; förseningar, ändringar i kedjans prioriteringar, den pågående pandemin och andra yttre faktorer kan påverka de verkliga volymerna och timingen i leveranser”, skriver Easyfill.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire