Elicera Therapeutics erhåller ATMP-klassificering av EMA för onkolytiskt virus

Göteborg den 24 juni 2021 – Elicera Therapeutics AB (publ), ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar immunonkologiska behandlingar med fokus på CAR T-celler och onkolytiska virus, meddelade idag att bolaget har erhållit ATMP-klassificering (Advanced Therapy Medicinal Product) av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency) för ELC-100 (AdVince), ett onkolytiskt virus för behandling av neuroendokrina tumörer.

EMA och dess kommitté för avancerade terapier (CAT) har efter granskning av bolagets ansökan, konkluderat att ELC-100 (AdVince) möter kriterierna för ATMP och mer specifikt gruppen genterapier. ”ATMP-klassificeringen ger oss en tydlig regulatorisk väg för ELC-100 till marknad” säger Margareth Jorvid, styrelseledamot för Elicera Therapeutics AB, med mångårig erfarenhet av regulatoriskt ATMP-arbete och aktiv inom det europeiska TOPRA nätverket. ELC-100 genomgår för närvarande en klinisk fas I/II-studie för behandling av neuroendokrina tumörer.

Certified Adviser

Bolagets aktie (ELIC) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser.

E-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08-503 000 50.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Arbetet baseras på uppmärksammad mångårig forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet och har resulterat i utvecklingen av fyra läkemedelskandidater, varav två CAR T-celler och två onkolytiska virus. Därtill har Elicera färdigutvecklat en teknologiplattform kallad iTANK som kan användas för att optimera samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se