Börsnoterade Pierce Group ny återförsäljare för Triboron

Triboron International AB (publ) (”Triboron”) har etablerat ett samarbete med Pierce Group AB (publ) (”Pierce”), en ledande europeisk onlineåterförsäljare av utrustning, delar, tillbehör och streetwear – för motocross, motorcykel och  snöskoter åkare . Försäljning sker genom onlinebutikerna 24MX, XLMOTO och Sledstore. Pierce Group förväntas lägga en första order inom snar framtid.

Pierce Group, som noterades på Nasdaq Stockholm Mid Cap i mars 2021, grundades 2008 och har sedan dess vuxit till en omsättning under 2020 på 1,5 miljarder SEK. Kundbasen består av över en miljon MX-, MC- och skoterentusiaster över hela Europa. Pierce har sitt huvudkontor i Stockholm och har lokal online-närvaro på 16 europeiska marknader och över 400 anställda fördelat på kontor i Sverige, Spanien och Polen.

Pierce kommer via sina sajter att sälja Triborons kompletta sortiment i samtliga länder. Bolagets centrallager ligger i Polen och därifrån distribueras alla produkter direkt ut till slutkund.

”Triborons teknologi, som möjliggör minskat motorslitage och lägre bränsleförbrukning, är högintressant för våra målgrupper. Jag ser fram emot att kunna erbjuda kunderna Triborons miljövänliga produkter, som passar väl in i vårt ramverk för hållbarhet, #SustainablePIERCE”, säger Henrik Zadig, VD för Pierce Group.

”Vi ser en mycket stor potential i återförsäljaravtalet med Pierce Group. De växer snabbt, har en stark position online och kommer att avsevärt utöka vår närvaro på den europeiska marknaden”, tillägger Pär Krossling, VD för Triboron.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2021 klockan 10:00.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com

eller besök www.triboron.com

Mer information om Pierce Group finns att läsa på https://www.piercegroup.com/en/

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.