Teckningsoptioner i Triboron International AB serie TO 2 B börjar handlas på First North

Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) meddelar att teckningsoptioner av serie serie TO 2 B börjar handlas på First North den 22 september 2022.

Fakta om teckningsoptionen:

Namn:

Triboron TO 2 B

Kortnamn:

TRIBO TO 2 B

ISIN-kod:

SE0017131295

Orderboks-ID:

268354

Villkor:

Emissionskurs, 70% av VWAP av bolagets aktie under 10 dagar före varje teckningsperiod per aktie. Högsta emissionskurs 8 SEK per aktie och lägsta emissionskurs 1,50 SEK per aktie.

3 teckningsoptioner ger rätt att teckna 1 ny B-aktie i Triboron

 

Teckningsperiod:

1 juni 2022 – 15 juni 2022

 

1 juni 2023 – 15 juni 2023

 

1 juni 2024 – 17 juni 2024

Sista handelsdag:

13 juni 2024

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

För ytterligare information, kontakta:

Pär Krossling, VD
Tel: +46 8 643 10 00
E-post: par.krossling@triboron.com
 

Jan Norman, CFO
Tel:
+46 73 433 25 10
E-post: jan.norman@triboron.com

eller besök www.triboron.com

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.