Emissionsjustering av teckningsoptionsvillkor i Triboron International AB serie 2020/2023:2

Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) meddelar justering av villkoren för teckningsoptioner av serie 2020/2023:2.

Justering har skett för den emission som genomfördes i december 2021. Antalet aktier som varje option berättigar till vid teckning av serie 2020/2023:2 justeras från ursprungliga 0,333333 aktier per option till nu 0,330582. Den lägsta lösenkursen justeras från 2,00 SEK till 2,016645 SEK.

 

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

För ytterligare information, kontakta:

Pär Krossling, VD
Tel: +46 8 643 10 00
E-post: par.krossling@triboron.com
 

Jan Norman, CFO
Tel:
+46 73 433 25 10
E-post: jan.norman@triboron.com

eller besök www.triboron.com

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.