Elicera Therapeutics rekryterar LifeSci Consulting som transaktionsrådgivare för att bistå företaget med att utvärdera strategiska partnerskapsinitiativ

Göteborg, 7 februari 2023 – Elicera Therapeutics, ett cell- och genterapiföretag i klinisk fas som utvecklar nästa generations terapier baserade på onkolytiska virus och CAR T-celler, beväpnade med bolagets egenutvecklade och kommersiellt tillgängliga plattform, iTANK, tillkännagav idag att det har rekryterat LifeSci Consulting som transaktionsrådgivare för att bistå företaget med att utvärdera olika strategiska partnerskapsinitiativ.

Eliceras samarbete med LifeSci Consulting är en långsiktig investering som följer ett ökat intresse från tredje parter att inleda potentiella samarbetsdialoger med Elicera kring dess iTANK-plattform och vissa program under utveckling.

”Vi är glada över att ha sett intresset för samarbeten öka efter att proof-of-concept-data för iTANK-plattformen publicerades i Nature Biomedical Engineering förra året. Att säkra licensavtal och olika typer av samarbeten för iTANK är en central del av Eliceras affärsstrategi och vi tror att det ligger i våra aktieägares bästa intresse att bolaget utvärderar olika partnerskapsinitiativ tillsammans med ett ledande life science-transaktionsrådgivningsföretag som LifeSci Consulting. Även om vi inte kan garantera att vi kommer slutföra några transaktioner så ser vi fram emot att inleda vårt samarbete med LifeSci Consulting och utvärdera olika alternativ för partnerskap tillsammans med dem”, säger Jamal El-Mosleh, VD för Elicera Therapeutics.

“Elicera utvecklar spjutspetsteknologier för att lösa immunologiska utmaningar inom onkologiområdet och Eliceras nästa generations iTANK-plattform och pågående program har potential att ta oss till nästa nivå inom cancerbehandling. Detta samarbete kommer att accelerera Eliceras förmåga att identifiera optimala partnerskap för att skapa långsiktigt värde för patienter och aktieägare. Med över 5 000 globala branschkontakter och totalt genererat affärvärde på 8 miljarder USD är vårt team idealt positionerat för att ge Elicera strategisk rådgivning med genomslag i arbetet att säkra optimala strategiska transaktioner. Vi är imponerade av ledarskapet och expertisen på Elicera och ser fram emot vår spännande resa framåt”, säger Cristiano Musso, Partner, Head of Europe of LifeSci Consulting.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51

jamal.elmosleh@elicera.com

Certifierad rådgivare:

Erik Penser Bank.

Om LifeSci Consulting

LifeSci Consulting är ett ledande life science-strategikonsultföretag och transaktionsrådgivningsföretag. Företaget utnyttjar djupt vetenskapligt sinne för att bedöma kommersiell potential och positionering samt för att utveckla kommersiell strategi och marknadstillgång. Företagets transaktionsrådgivningspraxis fokuserar på att säkra icke-utspädande kapital och tillgångar för kunder genom strategiska partnertransaktioner på både köpsidan och säljsidan. För mer information, besök https://www.lifesciconsulting.com

Om iTANK-plattformen
iTANK- (immunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing) teknologiplattformen har utvecklats i syfte att möta två av de största utmaningarna som CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer: tumör antigenheterogenicitet och en fientlig tumörmikromiljö. Teknologin används för att införliva en transgen i CAR T-celler som kodar för ett neutrofilaktiverande protein (NAP) från bakterien Helicobacter pylori. Vid aktivering har NAP, som utsöndras från CAR(NAP) T-cellerna, visat sig kunna förstärka CAR T-cellens funktion samt framför allt aktivera ett parallellt immunsvar mot cancer via CD8+ mördar T-celler. Detta förväntas leda till en bred attack mot de flesta antigenmål på cancerceller. iTANK-plattformen används för att förbättra företagets egna CAR T-cellsterapier men kan också tillämpas universellt på andra CAR T-cellsterapier under utveckling. Proof-of-concept-data publicerades i Nature Biomedical Engineering i april 2022. Publikationen med titeln “CAR T cells expressing a bacterial virulence factor trigger potent bystander antitumour responses in solid cancers” (DOI nummer: 10.1038/s41551-022-00875-5) kan hittas via följande länk: https://www.nature.com/articles/s41551-022-00875-5. Mer information om iTANK-plattformen finns här: https://www.elicera.com/technology

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations behandlingar baserade på onkolytiska virus och CAR T-celler beväpnade med bolagets egenutvecklade och kommersiellt tillgängliga plattform, iTANK. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Bolagets teknologiplattform, iTANK, används för att beväpna bolagets egna CAR T-cellsterapier men kan också tillämpas universellt på andra CAR T-cellsterapier under utveckling. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, vänligen besök www.elicera.se