Ellen genomför nyemission om 14,9 miljoner kronor

Ellen, som specialiserar sig på kvinnors hälsa, genomför en fullt säkerställd nyemission om 14,9 miljoner kronor, före emissionskostnader.

En befintlig aktie ger en teckningsrätt och fyra teckningsrätter berättigar till teckning av tre nya aktier. Teckningskursen är 7,85 kronor per aktie. Gårdagens stängningskurs är 10,90 kronor.

Teckningsförbindelser har ingåtts med fyra av bolagets större ägare, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet. Därutöver har tre av företagets större aktieägare åtagit sig att garantera resterande del av emissionen. För lämnade garantiåtaganden utgår ersättning om 8,5 procent av garanterat belopp.

Ellen kommer att fokusera på fyra områden – utökad distribution med fokus på de strategiskt viktiga marknaderna samt en fortsatt utvärdering av Ryssland, produktutveckling, stärka kännedomen om Ellens produktportfölj och utveckla samarbete med befintliga distributörer samt parallellt identifiera nya.

Erik Penser är finansiell rådgivare.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire