SAS har fastställt teckningskurs i DKK i företrädesemissionen

Flygbolaget SAS meddelar i dag den slutliga teckningskursen i danska kronor i bolagets företrädesemission.

Företrädesemissionen av stamaktier sker i enlighet med bolagets rekapitaliseringsplan. Teckningskursen i företrädesemissionen är 1,16 kronor per stamaktie.

Den slutliga teckningskursen i danska kronor har, enligt vad som anges i emissionsprospektet, fastställts baserat på Bloombergs DKK/SEK växelkurs klockan 07:00 idag och resulterade i en teckningskurs om 0,8321 danska kronor per stamaktie. Det sammanlagda belopp i danska kronor som en tecknare ska betala ska avrundas uppåt till hela ören.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire