K2A offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer på Nasdaq Stockholm

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) (“Bolaget” eller ”K2A”) offentliggjorde den 20 augusti 2020 att Bolaget framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om 400 Mkr under ett ramverk om totalt 750 Mkr (”Obligationerna”). Obligationerna har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 395 baspunkter och slutgiltigt förfall den 28 augusti 2023.

Enligt villkoren för Obligationerna har K2A åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer. För detta ändamål har Bolaget upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.k2a.se och på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Första dag för handel infaller den 16 oktober 2020.

För ytterligare information:
Johan Knaust, VD, 070-7­40 04 50, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, vice VD, 070-­723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Ulrika Grewe-Ståhl, CFO, 070-666 08 64, ulrika.grewestahl@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB – det gröna fastighetsbolaget – äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 6 700 bostäder. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.

Fler artiklar om K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB