K2A publicerar uppdaterat grundprospekt för MTN-program

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) (“Bolaget” eller ”K2A”) etablerade i maj 2021 ett icke-säkerställt s.k. Medium Term Note-program med en ram uppgående till 3 miljarder kronor eller dess motsvarighet i euro (”MTN-programmet”). Med anledning av MTN-programmet upprättade och publicerade K2A den 21 maj 2021 ett grundprospekt, vilket ska uppdateras årligen. Av denna anledning har Bolaget uppdaterat grundprospektet och i samband därmed gjort vissa mindre justeringar i villkoren för MTN-programmet. Det uppdaterade grundprospektet har idag den 20 maj 2022 godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på K2As webbplats (www.k2a.se) och på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) är arrangörer av MTN-programmet och tillsammans med Arctic Securities AS, filial Sverige, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial utsedda som emissionsinstitut. Advokatfirman Lindahl KB har varit juridisk rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information:
Johan Knaust, vd, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, vice vd, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se 
Ola Persson, CFO, 070-832 99 93, ola.persson@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB – det gröna fastighetsbolaget – förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är noterade på Nasdaq Stockholm.