Tidigare i maj deltog Attana på konferensen Advances In Cell-Based Screening In Drug Discovery 2022

Den fjärde upplagan av konferensen hölls på Astra Zenecas R&D-anläggning i Göteborg den 10–12 maj. Attana deltog tillsammans med ledande forskare från den akademiska världen, industrin och leverantörsgemenskapen för att diskutera de senaste framstegen och ”best practice” inom cellanalysprofilering och deras tillämpning för målidentifiering, målvalidering och substansoptimering.

Attana deltog i diskussionerna och presenterade hur Attanas cellbaserade QCM-interaktionsstudier tillämpas i Drug Discovery. Attanas QCM-teknologi fick ett brett intresse från deltagarna, och det var tydligt att det fortfarande finns ett ännu ouppfyllt behov av ”label-free”-bindningsstudier i ett cellbaserat format och dess tillämpning för målidentifiering, målvalidering och biomolekyloptimeringsändamål.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com